MENU
LESEN & PERMOHONAN PERMIT

Lesen Perniagaan

  • Lesen Perniagaan
  • Lesen Penjaja Bergerak / Sementara / Menetap
  • Lesen Pasar Malam

Permit Perniagaan

  • Permit Perniagaan Sementara
  • Permit Pemasang Iklan / Sepanduk Sementara

Muat Turun Borang

  • Borang Komposit bagi Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan
  • Borang Komposit Lesen Penjaja
  • Borang Permit Perniagaan