MENU

Maran District Council, Counsilors 2019

 1. YH Dato' Haji Mohamed Ariffin bin Awang Ismail                                                            
 2. YH Dato' Mukaram Shah bin Zainuddin
 3. Ir. Dr. Haji Salimi bin Md Saleh
 4. En. Rahimi bin Abd Samad
 5. En. Mohd Tasyrif bin Sabaruddin
 6. En. Ahmad Sabrey bin Idris
 7. En. Saiful Anuar bin Mokhtar
 8. En. Nasaruddin bin Abdullah
 9. En. Mohammad Taufik bin Abdul Rafar
 10. En. Azman bin Shaari
 11. En. Mohd Khairuddin bin Mohd Ali Hanafiah
 12. En. Jisshaleyz bin Hamzah
 13. En. Mohamap Razali bin Mamat
 14. En. Mohd Asri bin Mat Piah
 15. Pn. Faridah binti Mamat
 16. Pn. Nurhidayah binti Dato' Haji Mohamad Shahaimi
 17. Cik Niza binti Dato' Tan Amunuddin
 18. En. Jeganadan A/L Rau

 

Ahli Turut Hadir

 1. Dr. Wan Rosealaiza binti Wan Ab Ghani, SMP. ( Pegawai Kesihatan Daerah Maran )
 2. DSP Norzamri bin Abd Rahman ( Ketua Polis Daerah Maran )
 3. En. Mohd Rizzal bin Mohd Ali Nafiah( Pegawai Agama Islam Daerah Maran )
 4. IR. Mohd Zaky bin Zakaria ( Jurutera Daerah, JKR Daerah Maran )