MENU

Ahli Majlis, Majlis Daerah Maran 2019 - 2020

 1. YH Dato' Haji Mohamed Ariffin bin Awang Ismail                                                            
 2. YH Dato' Mukaram Shah bin Zainuddin
 3. YH Tok Muda Wan Zainal Mokhtar bin Dato' Haji Wan Ahmad Tajudidin
 4. Ir. Dr. Haji Salimi bin Md Saleh
 5. En. Rahimi bin Abd Samad
 6. En. Mohd Tasyrif bin Sabaruddin
 7. En. Ahmad Sabrey bin Idris
 8. En. Saiful Anuar bin Mokhtar
 9. En. Nasaruddin bin Abdullah
 10. En. Mohammad Taufik bin Abdul Rafar
 11. En. Azman bin Shaari
 12. En. Mohd Khairuddin bin Mohd Ali Hanafiah
 13. En. Jisshaleyz bin Hamzah
 14. En. Mohamap Razali bin Mamat
 15. En. Mohd Asri bin Mat Piah
 16. Pn. Faridah binti Mamat
 17. Pn. Nurhidayah binti Dato' Haji Mohamad Shahaimi
 18. Cik Niza binti Dato' Tan Amunuddin
 19. En. Jeganadan A/L Rau

Ahli Turut Hadir

 1. DSP Norzamri bin Abd Rahman ( Ketua Polis Daerah Maran )
 2. En. Mohd Rizzal bin Mohd Ali Nafiah( Pegawai Agama Islam Daerah Maran )
 3. IR. Mohd Zaky bin Zakaria ( Jurutera Daerah, JKR Daerah Maran )
 4. Dr. Mohd Aminuddin