MENU

Bilangan Transaksi Atas Talian
Majlis Daerah Maran
Bagi Tahun 2018

BULAN CIMBClicks   BSN   Kaunter UTC JUMLAH
  BIL % BIL % BIL %
Januari 31 26 87 74 0 118
JUMLAH 31   87   0 118

 

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Maran. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari tahun 2018