MENU

MOTO EKSA
“PERSEKITARAN KONDUSIF, MDM PROAKTIF”

VISI EKSA
•Mewujudkan persekitaran kerja yang selesa dan selamat

MISI EKSA
•Merancang, menyelaras dan melaksanakan suasana persekitaran tempat kerja yang lebih sempurna, berkualiti dan produktiviti melalui amalan budaya kerja yang kondusif yang berterusan.

OBJEKTIF EKSA
•Mempertingkatkan persekitaran kerja yang kondusif  iaitu selamat, bersih, kemas dan mesra pada setiap masa
•Meningkatkan disiplin diri, budaya kerja ceria kerja semangat berpasukan dikalangan warga MDM
•Meningkatkan kesedaran dikalangan warga kerja terhadap kepentingan penjimatan tenaga dan kitar semula (GO -Green)
•Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan melalui budaya kerja yang efektif