MENU

Pekeliling

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Maran :

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/91, 2/91, 3/91 dan 4/91.
 2. Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.
 3. Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.
 4. Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.
 5. Pekeliling Perbendaharaan.
 6. Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.
 7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
 8. Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.
 9. Pekeliling Akauntan Negara.
 10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

 

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Maran:

 1. Pekeliling Perkhidmatan
 2. Surat Pekeliling Perkhidmatan
 3. Surat Edaran

 

Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam

 1. Pekeliling Perbendaharaan

 

Panduan

Senarai Panduan yang digunakan oleh Majlis Daerah Maran :

 • Garis Panduan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
 • Garis Panduan Jabatan Lanskap Negara Siri Jln/GP001/2001.
 • Garis Panduan dan Piawaian Perancangan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa.
 • Panduan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor.
 • Panduan dan Tatacara Perolehan 1995.
 • Kaedah-Kaedah Hiburan 1996.
 • Penentuan Kerja Dalam Projek [Spesifikasi] Kerajaan Malaysia.
 • Arahan Perbendaharaan (TI).
 • Dokumen Kontrak PWD 203 Revision IO/83
 • Kadar Jadual JKR.
 • Kod Latihan Profesional.
 • Kelulusan SIRIM.
 • Peraturan Malaysia Menggredkan Kayu yang digergaji-  edisi 1984.
 • Pengkhususan Kayu Kayan untuk Pembinaan Banggunan [MTIB].
 • SMM Piawaan Kaedah Pengukuran.
 • Arahan Pebendaharaan.
 • Arahan Keselamatan.
 • Arahan Perkhidmatan.
 • Garis Panduan
 • Syarat-syarat Lesen
 • Perjanjian Penyewa Gerai dan Pasar.