MENU

Dasar Q

MDM komited kepada penyampaian perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkesan. Ini akan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pelanggannya berasaskan piawaian MS ISO 9001:2008. MDM hendaklah melaksanakan penambahbaikan secara berterusan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualitinya

 

Slogan Q

"Teliti Pasti Berkualiti"

 

MS ISO 9001 : 2008

No Sijil Kelulusan : KLR 6004928