MENU

eLESEN

PERMOHONAN DAN PEMBAHARUAN LESEN SECARA ATAS TALIAN

Layari Portal https://elesen.kpkt.gov.my/ untuk membuat permohonan baharu lesen perniagaan dan pembaharuan lesen perniagaan sediada.