MENU

VISI

 • MDM Komited Memperkasakan Maran Bandar Sejahtera sehingga Tahun 2030

 

  MISI

  • Bertanggungjawab untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan MDM melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berintegriti.

   

  OBJEKTIF

  • Meningkatkan kualiti perbandaran melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan.
  • Memastikan perancangan dan pembangunan Bandar yang bersistematik serta memenuhi aspirasi rakyat.
  • Meningkatkan tahap kebersihan dan keindahan selaras dengan konsep Bandar dalam taman.
  • Mewujudkan perbandaran yang kemas, tersusun, selesa dan selamat didiami.
  • Mewujudkan masyarakat yang prihatin dan berpengetahuan.