MENU

Senarai AKTA yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  • Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

 

Senarai KAEDAH yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

  • Kaedah-Kaedah Hiburan 1996
  • Kaedah –Kaedah Pegawai MDM (Kelakuan dan Tatatertib) 2002
  • Kaedah-Kaedah Aktiviti dan Premis Sukan Elektronik (Esports) Pahang 2021

 

Senarai PERINTAH yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

  • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta)(MDM) 2020

 

Senarai PERATURAN yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

  • Peraturan-Peraturan Hotel (Pahang) 2021