MENU
Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2024
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
1 CIMBClicks (Taksiran) 6 11 2 1 1              
2 BSN (Taksiran) 15 23 10 6 4              
3 Pahang GO (Taksiran) 17 41 24 20 14              
4 PBTPay (Taksiran) 277 210 54 47 42              
5 JomPAY (Taksiran) 359 635 259 288 159              
6 Pahang GO (Kupon) 8404 8985 8480 7262 8632              
7 Pahang GO (Kompaun) 447 503 471 215 447              
  JUMLAH 9,525 10,408 9,300 7839 9299              

Arkib Transaksi Atas Talian :
https://www.mdmaran.gov.my/ms/md-maran/sumber/muat-turun-borang/arkib-transaksi-atas-talian